Witamy na naszej stronie

Ambulatorium Sp. z o.o. to Niepubliczny Zak??ad Opieki Zdrowotnej z siedzib?? w Bia??ogardzkie. Nasza plac?3wka oferuje swoim pacjentom szybki i ??atwy dost??p do wielu specjalist?3w. Na stronie znajd?? Pa??stwo informacje, kt?3re u??atwi?? kontakt z wybranym lekarzem. Dla wygody naszych pacjent?3w umie??cili??my telefony, adresy oraz godziny przyj????. Wszystko w jednym miejscu. ZAPRASZAMY.

Zobacz nasze nowe us??ugi:

karboksyterapia i laseroterapia.

Miejsca, w kt?3rych przyjmujemy pacjent?3w.

stronę wykonała firma: rd dublinowski.pl